Syarikat Nang Hin Trading Sdn Bhd
24, Jalan BPU 4,
Bandar Puchong Utama,
47100 Puchong,
Selangor, Malaysia.
 +603-5882 6113

 +603-5882 6123
 +603-5882 8864

JIAYE FOODS

Previous 1 / 1 Next

JIAYE FOODS Food 
 
 
320/5000
Gǎnlǎn 100gm 6927801534913
mángguǒ 80gm 6927801534876 
méiguī jiā 80gm 6927801534937
chéng pí 80gm 6927801534890
mùguā 80gm 6927801534920
yángméi 100gm 6927801534883
jiā yīng zi 100gm 6927801534906

rìběn jìshù, wèishēng bāozhuāng, wú tiānjiā tángjīng nà, wú tiānjiā réngōng sèsù, wú tiānjiā héchéng fángfǔ jì, wú tiānjiā zhì'ái huàxué yuánliào, mài de ānxīn, chī de jiànkāng, xìnxīn bǎozhèng, liángxīn chǎnpǐn.
Olive 100gm 6927801534913
Mango 80gm 6927801534876
Roselle 80gm 6927801534937
Orange peel 80gm 6927801534890
Papaya 80gm 6927801534920
Yangmei 100gm 6927801534883
Jiayingzi 100gm 6927801534906

Japanese technology, sanitary packaging, no added saccharin sodium, no added artificial coloring, no added synthetic preservatives, no added carcinogenic chemical raw materials, selling peace of mind, eating health, confidence guarantee, conscience products.

Please leave your enquiry here, we will reply as soon as possible.
Name*  
Company Name  
Product Interested  
Quantity  
Email*  
Contact No.*  
Ship to Name  
Shipping Address  
Messages*  
   

Switch to Mobile Version